Kontakt

Potrebujete pomoc?  

Zavolajte nám  

048 23 02 922

Pondelok - Piatok v čase od 8:30 do 16:30

Ochrana osobných údajov a používanie súborov cookies ako súčasti webovej stránky elektronicke-prekladace.sk

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov používateľov v súvislosti s používaním servisu a webovej stránky elektronicke-prekladace.sk.

Všeobecné informácie

Vlastníkom webovej stránky je Spoločnosť Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A. so sídlom v Krakove, ďalej len "Servis".

Záleží nám na rešpektovaní práva na súkromie používateľov služieb, ktoré fungujú pod názvom: elektronicke-prekladace.sk. Používame organizačné a technické riešenia, ktoré zabraňujú tretím stranám zasahovať do súkromia našich užívateľov.

Úroveň ochrany

Naším cieľom je zabezpečiť úroveň ochrany vyplývajúcu z platných zákonov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR),
 • Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb,
 • Zákon zo 16. júla 2004 o telekomunikačnom práve.

Používanie našej webovej stránky v oblasti nakupovania v obchode sa vykonáva pomocou protokolu SSL, ktorý je špeciálnym štandardom pre prenos dát v oblasti ochrany prenosu dát, pretože prenos dát pomocou tohto protokolu je kódovaný.

V rámci našich webových stránok umiestňujeme odkazy, prostredníctvom ktorých sa používateľ môže dostať na iné webové stránky. Pri používaní webových stránok na účely zlepšenia funkčnosti prostredníctvom poskytnutých odkazov môžu byť cookies umiestnené na vašom zariadení od iných poskytovateľov služieb, napríklad: Facebook, Twitter a Google.

Pravidlá ochrany osobných údajov a pravidlá používania súborov cookies vytvorených uvedenými entitami sú mimo kontroly webových stránok. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím iných webových stránok prečítali pravidlá ochrany osobných údajov a pravidlá používania súborov cookies.

Slovník

Cookie - ide o informácie uložené Servisom na počitačí používateľa, ktoré môžu byť Servisom prečítané pri opätovnom pripojení s tohto počítača.
Systémový protokol - informácie obsiahnuté v počítači používateľa, ktoré sa pri každom pripojení prenášajú prostredníctvom počítača. Môže obsahovať množstvo údajov vrátane napríklad čísla IP, pomocou ktorého je možné určiť napríklad umiestnenie zariadenia.
IP adresa - individuálne číslo, ktoré má každý počítač pripojený k internetu. Môže byť statické alebo dynamické v závislosti od toho, ako je pripojený k zariadeniu (natrvalo alebo pridelený).
URL adresa – to je formát pre adresovanie zdrojov na internete, ale najčastejšie sa o ňom hovorí v kontexte adresy webovej stránky. Adresa webových stránok je založená na formáte adresy URL.

Administrátor osobných údajov

Administrátorom používateľských údajov zhromaždených v rámci používania webovej stránky je:

Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A. so sídlom v Krakove na Al. Pokoju 1 lok. CTA / 350, zapísaná v registri podnikateľov národného súdneho registra pod číslom 0000421705, IČO: 122581850, DIČ: 6772369151.

Zhromažďovanie údajov:

Ukladáme na serveri dopyty, ktoré sú rozpoznané prostredníctvom adries URL a týkajú sa:

 • adresy IP terminálového zariadenia,
 • názvu užívateľských staníc, ak je identifikácia možná prostredníctvom http protokolu,
 • užívateľské meno uvedené v autorizačnom procese,
 • čas príchodu dotazu,
 • prvý riadok žiadosti http.
 • kód odpovede http, množstvo údajov odoslaných serverom,
 • refer odkaz na adresu URL predtým navštevenej webovej lokality, keď bola webová stránka prístupná cez externý server,
 • informácie o prehliadači používateľa,
 • informácie o chybách počas transakcie.

Tieto údaje neumožňujú priamu identifikáciu osôb, ktoré prehliadajú webové stránky.

Táto webová stránka automaticky nezhromažďuje žiadne informácie okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v súboroch cookie.

Internetový obchod nezhromažďuje, neukladá ani nezverejňuje informácie o kreditných kartách tretím stranám. Platby kreditnou kartou realizuje náš partner, spoločnosť SixPayments, známa pre spoľahlivosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Internetový obchod zhromažďuje od Vás tieto osobné údaje prostredníctvom webovej stránky a iných foriem komunikácie počas nakupovania:

 • priezvisko a meno,
 • adresa pre odoslanie objednávky,
 • kontaktné údaje, t. j. Poštová adresa, telefónne číslo, e-mail.

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je potrebné na registráciu, používanie Servisu a uskutočnenie nákupu v Servise.

Vždy môžete zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo vyhľadávacom systéme.

Ako?

Kliknite nižšie, tam to vysvetľujeme krok za krokom.

Informácie zozbierané vyššie uvedeným spôsobom sa používajú pre:

 • riadenie servisu,
 • riadenie pri uznávaní hrozieb v sieti,
 • výskum návštevnosti používateľov v rámci servisu a na štatistické účely vrátane používania služby Google Analytics.

V rámci používania webovej stránky môže byť používateľ vyzvaný na poskytnutie nasledujúcich osobných údajov:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • adresa, názov spoločnosti,
 • text textovej správy.

Poskytovanie údajov používateľom je nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Podrobný rozsah údajov a informácií týkajúcich sa ich spracovania zahŕňa klauzuly informácií obsiahnuté v objednávkových formulároch.

Spracovanie osobných údajov

Údaje zozbierané vyššie uvedeným spôsobom môžu byť použité na prispôsobenie funkčnosti servisu potrebám používateľa, aby odpovedali na otázky adresované používateľovi na stránkach a aby splnili objednávku a spracovali proces podávania sťažností.

Zozbierané údaje sa neprenášajú medzinárodným organizáciám alebo tretím krajinám. Servery, ktoré používame, sa nachádzajú mimo EÚ.

Osobné údaje zozbierané prostredníctvom formulárov webových stránok sa spracúvajú na účely a rozsah potrebný na plnenie konkrétnej úlohy. Podrobný rozsah spracovania údajov a čas ich ukladania sú špecifikované v informačnej klauzule obsiahnutej v objednávkovom formulári. Na webovej stránke sa uplatňujú bezpečnostné zásady v rozsahu ochrany osobných údajov s využitím dostupných primeraných technických prostriedkov, berúc do úvahy povahu spracúvaných údajov a ich spracovanie. Služba realizovaná na základe GDPR na ochranu osobných údajov zákazníkov, najmä nie sú obmedzené na: bezpečnostnú politiku o ochrane osobných údajov, bezpečnosť a postupy, ktoré dostatočne chránia dáta pomocou fyzickej bezpečnosti, bezpečnosti technickej, cyklickú analýzu rizík s osobnými údajmi, postup, pokiaľ ide o udržanie údaje, pokyny pre správu IT systému, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, bezpečnosť IT, predpisy pre používanie zariadenia, postupy posudzovania účinkov spracovania údajov.

Osobné údaje používateľov Servisu ("Používatelia") spracováva Administrátor s cieľom vykonať transakciu, spustiť obchod, zabezpečiť jeho efektívnu prevádzku, služby zákazníkom, sťažnosti.

Práva používateľov v oblasti osobných údajov

Máte právo na prístup k osobným údajom, na opravu údajov, na vymazanie údajov alebo na obmedzenie spracovania (pokiaľ ide o údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu), podania sťažnosti do orgánu dohľadu: mail@elektronicke-prekladace.sk.

Dozorný orgán týkajúci sa osobných údajov

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, adresaHraničná 12, 820 07 Bratislava 27, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vždy môžete požiadať o aktualizáciu, zmenu alebo vymazanie údajov z našej databázy do takej miery, v akej základom pre spracovanie je súhlas, adresu: mail@elektronicke-prekladace.sk.

Cookies čiže politika cookies

Na našich internetových stránkach používame cookies podľa čl. 173 zákona zo 16. júla 2004 o telekomunikačnom práve. Ide o IT dáta, zvyčajne textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa. Zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania a číslo.

Používame cookies súbory:

 • relácie - uložená na terminálovom zariadení až po odhlásenie alebo opustenie servisu,
 • permanentné - uložené na terminálovom zariadení na čas určený v parametroch cookie alebo kým ho používateľ nevymaže,
 • výkonné - obsahujúcie informácie o spôsobie používania servisu,
 • nevyhnutné – potrebné na správne vykonanie objednávky,
 • funkčné – "zapamätanie si" užívateľských nastavení a personalizáciu služby,
 • vlastné – zverejnené na webovej stránke,
 • externé - prichádzajúce z inej stránky než servis.

Tieto súbory neobsahujú informácie, ktoré by vám umožnili identifikovať používateľa alebo určiť Vaše osobné údaje. Môžete ovplyvniť rozsah zhromaždených informácií úpravou nastavení vo webovom prehliadači, ktorý používate. Aby bolo možné prispôsobiť nastavenia potrebám a zmeniť podmienky ukladania alebo prijímania súborov cookies, odporúčame použiť možnosť "pomoc" prehliadača.

Ak chcete zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo vyhľadávacom nástroji.

Informácie o možnosti zmeny nastavení cookies v najpopulárnejších vyhľadávačoch:

Google Chrome:
Kliknite na menu (v pravom hornom rohu), kartu Nastavenia> Zobraziť rozšírené nastavenia. V časti Ochrana osobných údajov musíte kliknúť na tlačidlo Nastavenia obsahu. V časti "súbory cookies" môžete zmeniť nasledujúce nastavenia súborov cookie: Odstrániť súbory cookie, Blokovať súbory cookie v predvolenom nastavení, Predvolené povolenie súborov cookie, Predvolené uloženie súborov cookie a údajov o lokalite po zatvorení prehliadača, Nastavenie výnimiek pre súbory cookie z konkrétnych stránok alebo domén.
Internet Explorer 6.0 y 7.0:
V menu prehliadača (pravý horný roh): Nástroje> Možnosti siete Internet> Ochrana osobných údajov, Stránky. Pomocou posúvača nastavte úroveň, potvrďte zmenu tlačidlom OK.
Mozilla Firefox:
V menu prehliadača: Nástroje> Možnosti> Ochrana osobných údajov. Aktivujte pole Firefox: "bude používať používateľské nastavenia". O súboroch cookie rozhoduje či ste poznačili – alebo nie – Akceptuj cookies.
Opera:
V menu prehliadača: Nástroje> Predvoľby> Pokročilé. O súboroch cookie rozhoduje či ste poznačili – alebo nie – položku Cookies.
Safari:
V rozbaľovacom menu Safari vyberte Predvoľby a kliknite na ikonu Bezpečnosť. Tu vyberiete úroveň zabezpečenia v oblasti "Akceptuj cookies".

Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránke http://en.wikipedia.org/wiki/cookie alebo v časti "Pomoc" v menu prehliadača.

Každý používateľ má právo nastaviť úroveň ochrany osobných údajov a typ súborov cookie.

Administrátor používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania Servisu používateľom. Cookies umožňujú najmä:

  • udržiavanie relácie používateľa (po prihlásení), vďaka ktorému používateľ nemusí zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webovej stránky,
  • prispôsobenie Servisu potrebám používateľov a vytváranie štatistických prehľadov.

  Otázky a výhrady týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov môžete poslať na adresu mail@elektronicke-prekladace.sk.

  Subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookie do koncového zariadenia používateľa servisu a získa prístup k nim, je prevádzkovateľom servisu www.elektronicke-prekladace.sk so sídlom

  Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A.
  Al. Pokoju 1, CTA/350
  31-548 Krakov